AWOIS 1856, AKA Annapolis, AKA Black Diamond

Klein 521 paper machine